Onnistuimme tukiopetuksen avulla

”Jee, mä luin sen!”

– Ekaluokkalainen, jolla oli suuria haasteita oppia lukemaan.

Syyn oppimisen haasteisiin löysin hahmottamisen vaikeudesta sekä ongelmasta tunnistaa pieniä kirjaimia. Isot kirjaimet (tikkukirjaimet) lapsi osasi nimetä ja karkeasti piirtää paperille yksittäin. Pienistä kirjaimista lapsi tunnisti ne, jotka olivat isojen kirjainten kanssa samannäköisiä. Kirjainten liu’uttaminen yhteen tavuiksi oli elo-syyskuussa vielä mahdotonta. Myöskään lyhyen ja pitkän vokaalin eroa lapsi ei osannut havaita. Suurin osa luokan oppilaista osasi jo koulun alkaessa lukea, mikä harmitti lasta kovasti ja se näkyi ja kuului kotona.

Apu ekaluokkalaiselle löytyi yksityisopetuksessani käsin kosketeltavista magneettikirjaimista. Keskeistä oppimisessa oli omin käsin tekeminen. Paperilla sekaisin menevät oudon näköiset kirjaimet muuttuivat lapsen käsissä konkreettisiksi esineiksi muovikirjainten kanssa työskentelemällä. Kirjainten tunnustelu, tutkiminen ja yhdistäminen pieniin kirjaimiin aktivoi eri aisteja omaksumaan uutta asiaa. Omin käsin tehden oppimista tapahtui myös leikinomaisesti huomaamatta. Kirjaimet jätettiin jääkaapin oveen näkyville, jotta ne pysyisivät mielessä myös päivinä, jolloin opetusta ei pidetty.

magneettikirjaimet avuksi

Jätimme harjoituksissa suosiolla kynän sivuun ja keskityimme muovikirjainten kanssa kirjoittamiseen kirjain ja tavu kerrallaan. Oppikirjassa ei isoja kirjaimia tavuharjoituksissa käytetty, joten teimme alussa jokaikisen tavuharjoituksen rinnakkain magneettikirjaimilla. Lasta ahdistanutta kynää ja paperia käytimme vasta, kun tekeminen sujui ensin konkreettisten muovikirjainten avulla. Pakolliset kynätehtävät lapsi teki niin, että istuin vieressä tukena. Lapsi oppi lukemaan joulun tienoilla, mutta sitä ennen teimme yhdessä paljon töitä. Tokaluokalla lukeminen oli sujuvaa ja lapsi luki jo innokkaasti myös vapaa-ajalla.

Koulun tarjoama tukiopetus ei tämän lapsen kohdalla toiminut, sillä lapsi koki kouluympäristön uuvuttavana kaikkine ärsykkeineen ja väsyi koulun lisätunneista entisestään. Koulussa lapsi jännitti kovasti ja huomio kiinnittyikin ylimääräisiin ärsykkeisiin eikä oppiminen sujunut. Oppimista ei tapahdu, jos lapsi ei kykene keskittymään ja koe oloaan turvalliseksi. Kotiopetuksen etuna on yksilöllisen toteutuksen tarjoamat mahdollisuudet. Yksityisopetuksessa oppimistilanteen voi muokata lapsen tarpeita vastaavaksi. Kotiympäristössä tämäkin lapsi koki olonsa turvalliseksi ja pystyi keskittymään harjoitteluun.

”Nyt mä tajusin! Kertotaulussa niinku lisätään aina.”

– Tokaluokkalainen, jolla oli kertotaulujen koko idea jäänyt epäselväksi luokkaopetuksessa.

Kertotaulut on asia, joka on opeteltava muistamaan ulkoa. Kuitenkin ulkoa opettelun taustallakin tarvitaan ymmärrystä opeteltavasta aiheesta. Tällä lapsella kertotaulun oppiminen oli mahdotonta, koska se näyttäytyi hänelle vain sekalaisena numeroiden luettelona. Kun kertotaulun ideaa ja tarkoitusta konkretisoitiin lukusuoran ja useiden lukumääräharjoitusten avulla, opettelu alkoi sujua. Lapsi ymmärsi toteuttamieni  harjoitteiden myötä, että aina voi tarkistaa, osasiko kertotaulun tulot oikein. Lapsi ymmärsi, että kyse olikin ihan tutusta yhteenlaskusta, jonka hän jo osasikin. Asia piti tehdä lapselle havainnolliseksi, jotta hän saattoi kertotaulun idean sisäistää. Erilaisia opetusvälineitä ja -tapoja hyödyntämällä hankala asia on helpompi omaksua, kun sama viesti välittyy oppijalle monta eri reittiä. Muistijäljestä tulee näin pysyvämpi ja asian mieleenpalauttaminen helpottuu.

”Ai nää onkin kymmeniä ja siks tulee se nolla.”

– Neljäsluokkalainen, jolle erityisesti kaksinumeroinen kertoja tuotti allekkainlaskussa hankaluuksia.

”Poika on pitänyt kovasti opetuksestasi. Hän kokee oppivansa kanssasi.”

– Tokaluokkalaisen äiti, jonka lapsella oli vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Voisiko Tukiope auttaa teitäkin?

Lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet ovat
Tukiopen yksityisopetuksen perusta.

Tukiopetus kotona auttaa onnistumaan:

  • rauhallinen, tuttu ja turvallinen oppimisympäristö
  • pätevän opettajan jakamaton huomio
  • yksilöllisesti rakennettu opetus ja opetusmateriaali
  • oppimisen ilo löytyy lapsen vahvuuksille rakentamalla

   Tukiope auttaa oppimaan myös netissä:

 

Tukiope

Tukiope.fi

Jenni Hanhilampi KM, FM
Y-tunnus: 1840537-2

Mainos