Tukiopetusta videolla

Videosta saat koululaiselle apua oppimisen solmukohtiin. Katso, kelaa, pysäytä yhä uudelleen ja tee aina tehtävät videon esimerkkiä seuraten.