Kuka on Tukiope?

Jenni Hanhilampi, 39. Olen kolmen lapsen, kahden koululaisen ja eskarilaisen, äiti. Koulutukseltani olen luokanopettaja (KM) sekä tietojärjestelmätieteilijä (FM). Koulunkäynnistä ja oppimisen haasteista minulla on kokemusta sekä äidin, että opettajan näkökulmasta. Omat kokemukset äitinä ja opettajana innoittivat luomaan aina käytettävissä olevan tukiopetussivuston helpottamaan koululaisten ja heidän vanhempiensa sekä opettajien arkea.

Miksi yksityisopetusta?

Jokainen lapsi on erilainen ja jokaisella on oma tapansa oppia. Yhdessä koululuokassa näitä ainutlaatuisia yksilöitä on yleensä noin 20. Heillä kaikilla on tukenaan opettaja, joka parhaansa mukaan pyrkii jokaista oppilasta ohjaamaan. Oppitunnin aikana opettajan on kuitenkin mahdotonta tarjota jokaiselle oppilaalle heille parhaiten soveltuvaa opetusta. Jos lapsi ei omaksu koulussa oppitunnilla jotakin asiaa, se ei tarkoita, että olisi kyse oppimisvaikeuksista. Isossa ryhmässä ja luokan hälinässä saattaa helposti keskittyminen herpaantua ja opiskeltava asia ”menee ohi”. Jos tämä toistuu usein, lapsen on yhä vaikeampaa pysyä mukana opetuksessa. Pienetkin oppimisen haasteet kasaantuvat vähitellen oppimisvaikeuksiksi.

Joskus oppiminen ei koulussa syystä tai toisesta onnistukaan muun luokan mukana. Silloin on tukiopetukselle suuri tarve, sillä luokassa opetus etenee normaalitahtiin ja uusia asioita tulisi oppia, vaikka edellinenkin asia on vielä sisäistämättä. Mikäli riittävää opetuksen eriyttämistä ja tukiopetusta ei ole saatavilla, jatkavat oppimisen ongelmat kasvuaan ja lapsi ”tippuu kärryiltä”.

Alakoulun aikana lapset oppivat huiman määrän uusia taitoja ja omaksuvat uutta tietoa (ks. OPS 2016/Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet). Tukiopena haluan yksityisen lisäopetuksen avulla tukea koululaisia opintiellä ja huolehtia yhdessä vanhempien ja opettajien kanssa siitä, että kaikki lapset pysyivät näiden kärryjen kyydissä.

Tukiopen yksityisopetuksessa lapsi saa opettajan jakamattoman huomion ja täyden tuen oppimiselleen. Yksityisopetuksessa on mahdollista rakentaa opetus lapsen omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Jokaisella lapsella on omat vahvuutensa ja omat tapansa oppia. Heikosti koulussa menestyvä lapsi voi yksityisopetuksen tuella olla jopa kiitettävän tasoinen oppilas. Oppimisympäristön rauhoittaminen ja oppimisen tehostettu tukeminen yksityisellä lisäopetuksella todella toimii.

Oppimisen haasteita?

Ota yhteyttä ope@tukiope.fi

Tervetuloa Tukiopen kauppaan. Sieltä löydät kasvavan valikoiman tulostettavaa materiaalia sekä videoitua tukiopetusta. Lue myös täältä, miten onnistuimme tukiopetuksen avulla.

Koululaisille videoituja opetustuokioita ja yksityisopetusta

Mainos